Avrupa Position Paper: 1993

Allergen Standardization Allerjen Standardizasyonu

Methods of standardization of allergen preparationsJhe first attempt to standardize extracts was to determine the protein nitrogen content (PNU). However, it soon became clear that activity, as measured by RAST inhibition, varied considerably among extracts with the same PNU content During the last decades, various methods have been developed to determine the potency and composition of allergen extracts.

A number of company - specific units have been launched: some of these units are equivalent to units prescribed by authorities;

that is, the Nordic Biological Unit (BU/ml)

Other units are less well documented.

Extratlan standardize etmek için yapılan ilk çalişma protein nitrojen miktarını belirlemekti (PNU).

Ancak, kısa bir zaman sonra görüldü ki aynı PNU değeri olan extratlar arasında RAST inhibitasyonu ile belirlenen aktivite çok farklı olabilmektedir. Son yüzyılda allerjen extratlarının potensini ve kompozisyonunu belirlemek için çesitli metodlar geliştirildi.

Üreticiler tarafından pek çok özel üniteler kullanılmaktadır. Bu ünitelerin bazıları otoritelerce tanımlanan ünitelere eşittir.

Örneğin Nordik Biological Unit (BU/ml)..

Diğer üniteler yayınlarla yeterince desteklenmemiştir.