İlaç Kullanımındaki Azalma

Materyal ve Metod:

  • Çiftkör, randomize, plasebo-kontrollü yapılan çalışmada Alutard SQ ile plasebo 8 ay süreyle uygulanmıştır.
  • Çalışmaya ot polenine karşışiddetli alerjisi olan ve ilaç tedavileri ile kontrol altına alınamayan 40 hasta ( yaş ortalaması 35 ) dahil edilmiştir.
  • Belirtilen süreden sonra çalışma açık olarak ve kontrol gurubu dahil edilerek devam etmiştir.