IT Etkin Midir?

IT uygulamasında kullanılan allerjen extratı ;

“bilinen kompozisyona” ve

her üretimde “aynı potense” sahipse,

“major alerjen” ve “etkin doz” miktarı biliniyorsa cevabımız EVET !

ALK-Abello ürünleri ile yapılan tedavinin etkinliğini kanıtlayan çalışmaların sonuçları ,

en çok kabul gören dergilerde yayınlanmıştır.

Araştırma ve Yayınlarda Dünyada 1 numara…!