ALK-Specific
İçerik : Allerjenler alüminyum hidroksit jele emdirilmiştir.Koruyucu olarak % 0.5 fenol,0,81-0,99 klorit bulunur.
Endikasyon: Tip I allerjinin spesifik tedavisinde kullanılır. İmmünoterapi IgE mediated hastalıklarda etkin bir tedavi yöntemidir. Tedavi Ancak spesifik teşhisten sonra başlatılmalıdır.
Ambalaj: Başlangıç tedavisi 4x4 ml Devam tedavsi 1x4 ml
Dayanıklılık: 4-8° C'de saklandığı takdirde 2 sene.


Allerji aşılarının injektiv uygulaması Subkutan immunoterapi (SCIT) adını alır.

Subkutan immunoterapi (SCIT) üç yıllık bir tedavidir ve hastaya allerjik olduğu allerjen önce artan dozlarda haftalık olarak daha sonra da 4-6 hafta aralı enjeksiyonlarla uygulanır.

ALK-Specific aşılarının özelliği;
Hastanın test sonuçlarında çoklu pozitif çıkması ve Dr. un tedavinin tüm (+) allerjenleri kapsamasını uygun görmesi durumunda reçetede belirtilen oranlara göre "Hastaya Özel" hazırlanır.