Astıma Geliştime Oranındaki Düşüş

Alutard SQ ile IT tedavisi gören hastalarda astma gelişme oranındaki düşüş…

Materyal ve Metod (PAT Study)

  • Çok merkezli, randomize, kontrollü çalışma 3 yıl devam etmiş ve Alutard SQ kullanan grup ile IT almayan grup karşılaştırılmıştır.
  • Ot ve/veya Birch polen alerjisi olan 205 çocuk ( yaşları 4-16 ) hastanın 42 si orta derecede astma şikayeti olan.
  • Hastalar önce 5 yıl izlenmiş
  • Çalışma 10 yıl izleme sonuçlarını yayınlamıştır.