Akar Nedir?

TANIMLAMA
Ev tozu akarlan arachnid'lerin Pyroglyphidae grubundandırlar. Klinik olarak en çok etkili olanlar Dermatophagoides pteronyssinus ve D. fariane cinsleridir. Spesifik teşhis ve tedavi için ALK-ABELLO Grubundan ekstratlar temin edilebilir. Akarlann önemli diğer bir grubu da depo akarlan denilen Acaridae ve Glycyphagidae türleridir.

AKARLARIN BİYOLOJİSİ
Ev tozu akarlan 0.1- 0.6 mm arasında cok küçük canlılardır. En ideal gelişme şartlan 25°C ve %75 nem oranıdır. Bu şartlarda yumurtadan olgun bir akara 25 günde erişirler. Beslenmeleri için gerekli olan deri doküntüsünü hemen hemen hiç sindirmeden sistemlerinden atarlar.Yetişkin bir akar günde yirmi kere dışkılar. 10-40 µg çapında (ortalama 24 pm) olan bu feçes parçaları havaya karışarak önemli allerjen kaynağı haline gelirler. 43

AKAR ALLERJENLERİ VE ÇAPRAZ REAKSİYONU

Ev tozu akarının canlı, cansız parçaları ve feçesi hava yolu ile öncelikle üst solunum yolları mukozası ile temas ederek, insan immun sistemine erişirler.

Immunoblotting ve crossed radio immunoelectrophoresis (CRIE) gibi immuno-chemical analizlerle Dermatophagoides'lerde en az 15 allerjenin, allerjik hastalann IgE antikorlan ile bağlantı yaptığı tespit edilmiştir. Günümüze kadar 10 allerjen (grup 1-10) klonlanmış ve aminoasid dizilimleri tanımlanmıştır. Astma ve ev içi allerjenleri üzerinde yapılan en son çalışmada bu 10 gruptan sadece 1. ve 2. gruplann (Der p/f 1 & Der p/f 2) major allerjen olarak tanımlanabileceği ortaya çıkmıştır. Major allerjeni "%50'den fazla hastanın %10'dan fazla IgE antikoru ile bağlanan komponent" veya "akar ekstratının % 10'dan fazla allerjenik aktivitesinin kaynağı olan komponent" olarak tanımlamaktayız. Gerçekte; IgE antikorlarının Grup 1 ve Grup 2 allerjenleri ile olan bağlantıları % 80'nin üzerindedir.

Dermatophagoides grubu allerjenleri arasında kuvvetli bir çapraz reaksiyon görülürken, Dermatophagides ile depo akarlan arasındaki çapraz reaksiyonun değişken sınırlı ve çok az olduğu saptanmıştır.