SLIT-Sublingual

İçerik: %50 gliserinli allerjene, %0.3 Fenol koruyucu olarak kullanılmıştır
Endikasyon : Tip I allerjinin tedavisinde enjektiv immunoterapinin uygulanamadığı durumlarda ve küçük çocuklarda kullanılır
Ambalaj : Başlangıç tedavisi 5x5 ml, Devam tedavisi 2x5 ml
Dayanınıklılık: 4-8° C' de saklandığı takdirde 1 seneSublingual immunoterapi (SLIT) dil altına damlatılan ve oral mukozanın allerjeni absorbe etmesi
sistemine dayanan bir tedavi şeklidir.

Önerilen tedavi süresi üç yıldır.

Klinik çalışmalar göstermiştir ki ;

  • Sublingual immunoterapi hastanın şikayetlerini azaltarak ortadan kaldırırken ilaç kullanımını da kayda değer bir oranda azalması,
  • Erken dönemde tedavi başlatılırsa astma gelişimini büyük oranda önlemesi,
  • Tedavinin sona ermesinden sonra da etkinin devam etmesi önemli avantajlardır.

SLIT kullanımının kısa sürede artmasının nedenlerini ;

  • Kullanım kolaylığı
  • Güvenirliliği
  • Hastanın haftalık Dr. ziyaretlerine gerek kalmaması
  • Anaflaktik şok riskinin çok çok az olması şeklinde sıralayabiliriz.